Dé weg

naar

een vlot

en

helder

betoog

 
 
 

 

Goed presenteren kun je wel degelijk leren!

Pittery Speech Consult biedt hierbij professionele hulp en ondersteuning op maat:

   
specialisatie:
individuele training en coaching bij aanleren of optimaliseren van presentatievaardigheden en bij opmaken, voorbereiden, inoefenen en evalueren van mondelinge presentaties en gelegenheidstoespraken.  
   
seminaries met opvolging  
(ook in company, maximum 10 personen) met concrete uitwerking en inoefening van :  
 • positief omgaan met spreekangst
 
 • efficiënt communiceren
 
 • types sprekers leren onderkennen en eigen type bepalen
 
 • meest voorkomende fouten vermijden
 
 • aangepaste spreekademhaling, duidelijke articulatie, correct stemgebruik
 
 • een goede inleiding en een stevig slot
 
 • opbouw van een presentatie
 
 • heldere en correcte presentatieteksten schrijven
 
 • gebruik van visuele hulpmiddelen
 
 • gebruik van humor
 
 • niet-verbale aspecten als houding, oogcontact, intonatie, kledij, ...
 
 • omgaan met (moeilijke) vragen
 
   
algemeen informatieve presentatie over "mondeling presenteren"  
voor groepen of organisaties (spreekangst, types sprekers, voorbereiding, uitvoering, visuele hulpmiddelen, niet-verbale aspecten, lastige vragen)  
   
optimaliseren van spreekgedrag of voorlezen bij beroepssprekers  
(ademhaling, stemgebruik, tempo, articulatie, accentuering, niet-verbale aspecten)